Kakor (Cookies) Policy

På den här webbplatsen är vi transparanta kring hur vi samlar och använder data. Detta dokument innehåller information om hur och när vi använder kakor och för vilka ändamål.  Information om insamling av persondata kan du läsa mer om i vår Integritetspolicy.

Vad är kakor?

Kakor är små textfiler som skickas till våra datorer eller mobiler. De är unika för ditt konto eller din webbläsare. De noterar hur du rör dig på vår webbplats så att du när du kommer tillbaka, kan presentera skräddarsydda val baserade på information lagrad efter ditt förra besök. Kakor kan också användas för att analysera trafik, för annonsering och för marknadsföringsändamål. När du stänger din internetbrowser raderas automatiskt de kakor som är tillfälliga för sessionen. Andra kakor finns kvar tills du eller browsern raderar dem eller när de blir för gamla. Kakor används idag nästan av alla webbplatser och påverkar inte ditt system. Om du vill läsa mer om cookies kan du läsa här.

Använder den här webbplatsen kakor?

Ja. Vi använder kakor och liknande teknologi. Vi använder både tillfälliga och mer permanenta kakor. Vi använder även tredje parts kakor, som Google Analytics.  För utförligare beskrivning läs den engelska versionen av texten längre ner på den här sidan.

Hur använder den här webbplatsen kakor?

Vi använder kakor för att spåra hur du använder vår webbplats. Det gör det möjligt för oss att förstå hur du använder platsen och spåra mönster kring din användning. Några kakor hänger ihop med ditt konto och personlig information för att komma ihåg att du till exempel är inloggad. Andra är inte kopplade till ditt konto men är unika och hjälper till med bland annat analys och anpassning av sidan. Kakor kan användas för att känna igen dig när du besöker vår sida, komma ihåg dina tidigare val och ge dig en personlig upplevelse som stämmer överens med dina inställningar. Det hjälper oss att utveckla och förbättra webbplatsen och våra produkter och tjänster som du kanske vill ha eller behöver. Kakor gör också att det går fortare och säkrare att använda webbplatsen.

Olika användningsområden:

  • Sessionscookies: dessa lagras endast på din dator under din webbsession och raderas automatiskt när du stänger din webbläsare - de lagrar vanligtvis ett anonymt session-ID så att du kan surfa på en webbplats utan att behöva logga in på varje sida men de samlar inte in alla personuppgifter från din dator. 
  • Långvariga cookies: en ihållande cookie lagras som en fil på din dator och den finns kvar när du stänger din webbläsare. Cookien kan sedan läsas av webbplatsen som skapade den när du besöker webbplatsen igen. Vi kan använda bestående cookies för denna webbplats: Analytics, Google Analytics. Cookies kan också kategoriseras enligt följande: 

  • Nödvändiga kakor: Dessa kakor är viktiga för att du ska kunna använda webbplatsen effektivt, till exempel när du köper en produkt och / eller tjänst, och kan därför inte stängas av. Utan dessa cookies kan de tjänster som finns tillgängliga på vår webbplats inte tillhandahållas. Dessa cookies samlar inte in information om dig som kan användas för marknadsföring eller komma ihåg var du har varit på internet.

  • Prestanda- och analytiska cookies: Dessa cookies gör det möjligt för oss att övervaka och förbättra prestanda på vår webbplats. Till exempel låter de oss räkna besök, identifiera trafikkällor och se vilka delar av webbplatsen som är mest populära. 
  • Funktionskakor: Dessa kakor gör det möjligt för vår webbplats att komma ihåg val du gör och tillhandahålla förbättrade funktioner. Vi kan till exempel förse dig med nyheter eller uppdateringar som är relevanta för de tjänster du använder. De kan också användas för att tillhandahålla tjänster du har begärt, som att titta på en video eller kommentera på en blogg. Informationen som dessa cookies samlar in är vanligtvis anonymiserad. 

Vad kan du göra om du inte vill att cookies ska ställas in eller om du vill att de ska tas bort? 

Vissa människor föredrar att inte tillåta kakor, varför de flesta webbläsare ger dig möjlighet att hantera kakor som det passar dig. I vissa webbläsare kan du ställa in regler för att hantera kakor för varje webbplats, vilket ger dig mer detaljerad kontroll över din integritet. Vad detta betyder är att du kan stänga av kakor från alla webbplatser utom de som du litar på. 

Webbläsartillverkare tillhandahåller hjälpsidor för cookiehantering i sina produkter. Se nedan för mer information.


Använder du en annan webbläsare kan du söka på Google på: ”Hantera kakor *webbläsarens namn*" Om du begränsar webbplatsernas och applikationernas möjlighet att ställa in kakor, kan du försämra din totala användarupplevelse och / eller förlora möjligheten att komma åt tjänsterna, eftersom den inte längre kommer att anpassas till dig. Det kan också hindra dig från att spara anpassade inställningar, som inloggningsinformation. 

Cookie Policy

In this website, we believe in being transparent about how we collect and use data. This policy provides information about how and when we use cookies for these purposes. Capitalized terms used in this policy but not defined have the meaning set forth in our Privacy Policy, which also includes additional details about the collection and use of information in this website.

What is a cookie?

Cookies are small text files sent by us to your computer or mobile device. They are unique to your account or your browser. They records how you move your way around a website so that, when you revisit that website, it can present tailored options based on the information stored about your last visit. Cookies can also be used to analyse traffic and for advertising and marketing purposes. Session-based cookies last only while your browser is open and are automatically deleted when you close your browser. Persistent cookies last until you or your browser delete them or until they expire. Cookies are used by nearly all websites and do not harm your system. To find out more about cookies, visit this site.

Does this website use cookies?

Yes. This website uses cookies and similar technologies like single-pixel gifs and web beacons. We use both session-based and persistent cookies. This website sets and accesses our own cookies on the domains operated by this website and its corporate affiliates (collectively, the "Sites"). In addition, we use third party cookies, like Google Analytics.

How is this website using cookies?

We use cookies to track your use of our website. This enables us to understand how you use the site and track any patterns with regards how you are using our website. Some cookies are associated with your account and personal information in order to remember that you are logged in and which workspaces you are logged into. Other cookies are not tied to your account but are unique and allow us to carry out analytics and customization, among other similar things. Cookies can be used to recognize you when you visit a Site or use our Services, remember your preferences, and give you a personalized experience that's consistent with your settings. This helps us to develop and improve our website as well as products and / or services in response to what you might need or want. Cookies also make your interactions faster and more secure.

Categories of use:

  • Session cookies: these are only stored on your computer during your web session and are automatically deleted when you close your browser - they usually store an anonymous session ID allowing you to browse a website without having to log in to each page but they do not collect any personal data from your computer; or
  • Persistent cookies: a persistent cookie is stored as a file on your computer and it remains there when you close your web browser. The cookie can be read by the website that created it when you visit that website again. We may use persistent cookies for this website Analytics , Google Analytics, Mixpanel Analytics or Segment.io Analytics.

Cookies can also be categorised as follows:

  • Strictly necessary cookies: These cookies are essential to enable you to use the website effectively, such as when buying a product and / or service, and therefore cannot be turned off. Without these cookies, the services available to you on our website cannot be provided. These cookies do not gather information about you that could be used for marketing or remembering where you have been on the internet.
  • Performance & Analytical cookies: These cookies enable us to monitor and improve the performance of our website. For example, they allow us to count visits, identify traffic sources and see which parts of the site are most popular.
  • Functionality cookies: These cookies allow our website to remember choices you make and provide enhanced features. For instance, we may be able to provide you with news or updates relevant to the services you use. They may also be used to provide services you have requested such as viewing a video or commenting on a blog. The information these cookies collect is usually anonymised.

What can you do if you don't want cookies to be set or want them to be removed?

Some people prefer not to allow cookies, which is why most browsers give you the ability to manage cookies to suit you. In some browsers you can set up rules to manage cookies on a site-by-site basis, giving you more fine-grained control over your privacy. What this means is that you can disallow cookies from all sites except those that you trust.

Browser manufacturers provide help pages relating to cookie management in their products. Please see below for more information.

if you limit the ability of websites and applications to set cookies, you may worsen your overall user experience and/or lose the ability to access the services, since it will no longer be personalized to you. It may also stop you from saving customized settings, like login information.